Plasarea unei comenzi către BRITE TOYS CREATION SRL și folosirea site-ului ziga.ro implică acceptarea termenilor si condițiilor de mai jos. 

Termeni de utilizare

Accesul dvs. şi utilizarea www.ziga.ro este supus şi reglementat de toate legile şi regulamentele în materie, prin aceşti termeni şi condiţii de utilizare, inclusiv orice politici sau alte condiţii menţionate în prezentul document şi disponibile pe site, conform modificărilor intervenite în decursul timpului („Termeni de utilizare”).

Va rugăm să citiţi aceşti Termeni cu atenţie. Dacă nu sunteţi de acord cu aceştia, va rugăm să nu folosiţi site-ul nostru (www.ziga.ro). Dacă veţi continuă să utilizaţi site-ul nostru, vom considera că aţi acceptat implicit aceşti termeni.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment site-ului nostru şi Termenilor de Utilizare prin postarea pe site-ul nostru, fără nici o altă notificare. Schimbările importante vor fi comunicate într-o manieră adecvată. Asiguraţi-va că recitiţi Termenii de Utilizare în mod regulat deoarece dacă accesaţi sau utilizaţi acest site se va considera că aţi fost de acord cu Termenii de Utilizare în versiunea publicată pe site-ul nostru la momentul respectiv.

Elemente definitorii

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzârilor de bunuri si servicii de catre BRITE TOYS CREATION SRL către Cumpărător, prin intermediul magazinului virtual www.ziga.ro.

Astfel, urmatorii termeni vor insemna:

  • Cumpărător – persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.
  • Vânzător – BRITE TOYS CREATION SRL, cu sediul social in București, Strada Ion Voinescu 17, Sector 3, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J40/8778/2017 CUI 37724363
  • Bunuri și Servicii – orice produs din magazinul online www.ziga.ro sau serviciu oferit de BRITE TOYS CREATION SRL, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către BRITE TOYS CREATION SRL Cumpărătorului.
  • Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord sa livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.
  • Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.
  • Drepturi de proprietate Intelectuală – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
  • Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.

Documente contractuale

Prin lansarea unei Comenzi electronice sau telefonice Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care BRITE TOYS CREATION SRL își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

  • Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) și condițiile sale specifice;
  • Specificațiile Cumpărătorului (care includ și cele referitoare la personalizarea produselor);
  • Termeni și Condiții.

Daca Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru va implica din partea Cumpărătorului o acceptare completă a Termenilor și Condițiilor comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală sau electronică din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea Cumpărătorului.

Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea comenzii de catre Vânzător. Termenii si Condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

Proprietate, mărci comerciale, drept de autor şi software

„ZIGA.RO” şi alte semne, logo-uri şi nume de servicii sunt mărci înregistrate ale BRITE TOYS CREATION SRL
Dacă nu este altfel prevăzut, site-ul nostru, inclusiv tot conţinutul acestuia, cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, precum şi alte aspecte legate de site şi respectiv de conţinut si articolele cuprinse în acesta sunt protejate de regulile drepturilor de autor şi alte legi de proprietate intelectuală în vigoare şi reprezintă proprietatea BRITE TOYS CREATION SRL Toate aceste drepturi sunt rezervate.

Toate aplicaţiile software utilizate în acest site sunt proprietatea BRITE TOYS CREATION SRL,cu exceptia cazului în care a fost utilizat un software de tip open source. Tot conţinutul software-ului, elaborarea acestuia şi software-ul în totalitate sunt protejate de legile privind dreptul de autor. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, transmiterea, republicarea, afişarea sau executarea conţinutului acestui site nu sunt permise fără obţinerea consimtamântului prealabil scris al BRITE TOYS CREATION SRL.

Înregistrare

Pentru a trece prin procesul de înregistrare, va trebui să completaţi formularul de înregistrare ZIGA.RO disponibil în site. După completarea formularului de înregistrare şi confirmarea datelor specificate în acesta, va vom trimite un mesaj pe adresa de e-mail furnizată de dvs., indicând modul în care este confirmată înregistrarea.

Dacă vom observa că un utilizator a parcurs de mai multe ori procesul de înregistrare şi că are mai multe conturi de client, avem dreptul, la discreţia noastră, de a le anula pe toate sau o parte din înregistrări sau conturi fără o notificare prealabilă. Dacă, din orice motiv, credem că nu aţi respectat Termenii de Utilizare, va vom notifica pentru a remedia această non-conformitate.

Exonerare de răspundere

Depunem permanent eforturi pentru ca orice tip de interacțiune a Dvs cu www.ziga.ro să se realizeze în condiții de siguranță. Cu toate acestea, BRITE TOYS CREATION SRL (www.ziga.ro) nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la www.ziga.ro sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător, că nu conţine erori, omisiuni, defecţiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alţi factori similari. Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu, www.ziga.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau că urmare a utilizării informaţiilor de pe site.

Renunțare

Nici o renunţare a noastră de la oricare dintre prevederile acestor Termeni de Utilizare nu va produce efecte dacă nu se specifică în mod expres că este o renunţare şi dacă nu sunteţi notificat în scris.

Sesizări şi reclamaţii

Intenţia noastră este că oricine achzitionează produse de pe site-ul nostru să se bucure de avantajele şi beneficiile unor produse conforme, de calitate superioară şi care se înscriu în normele legale privind garanţiile.

Dacă, totuşi, apar probleme cu o comandă sau cu calitatea produselor comandate va invităm să ne contactaţi pe email. În situaţia în care veţi consideră că respectivul subiect nu şi-a găsit răspuns sau soluţionare pe email va încurajăm să ne contactaţi telefonic.

Politica de livrare și returnare

Te rog să parcurgi Livrare și Retur cu privire la livrarea și returul produselor, care face parte din prezentul Document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal și folosirea cookie-urilor

Te rog să parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și folosirea cookie-urilor, care face parte din prezentul Document.

Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat, conform uzanțelor legii românești.

Legea aplicabilă – Jurisdicția

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Utilizatori / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.